Posts

Showing posts from April, 2017

Cara Melakukan Sujud Sahwi

CARA MELAKUKAN SUJUD SAHWI

Maksud sahwi adalah lupa.

Dari segi syarak bermaksud terlupa sesuatu ketika dalam solat.

Sebab-sebab diharuskan sujud sahwi terbahagi kepada tiga:
Kerana kelebihanKerana ragu-raguKerana kekurangan
Kerana Kelebihan: Kerana terlupa ketika solat lalu tertambah rukuk, atau sujud dan sebagainya.Jadi ia perlu sujud sahwi.

Kerana Ragu-ragu: Tidak yakin sama ada terlebih atau terkurang seperti bilangan rakaat ketika dalam solat.

[+] Sekiranya seseorang lebih cenderung kepada satu hal (waham, atau lebih 50% pasti), umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan rakaat keempat, maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini, kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam.

[+]Sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara dua hal, dan tidak condong pada salah satunya (dzan, atau hanya 50-50 pasti), maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya, iaitu jumlah rakaat yang sedikit. Kemudian menutupi kekura…